วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารทหารไทย


ตำแหน่งที่ธนาคารทหารไทยรับสมัคร


นายหน้าขายอิสระ (Direct Sales) TMB BANK

รายละเอียดของงาน


 • สามารถทำงานได้ยอดขายที่ธนาคารกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงานและจำนวนที่รับสมัครงานธนาคาร


 • ประจำสำนักงานทีมขายตรงสินเชื่อที่อยู่อาศัย สาขาสุรวงศ์ กรุงเทพ ฯ
 • อัตรา 50 อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานธนาคารทหารไทย


 1. จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
 2. หากมีประสบการณ์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ
 4. มีทักษะในการสื่อสาร พร้อมให้บริการกับลูกค้าทุกระดับ
 5. ชอบพบปะผู้คนทุกระดับสมัครงานธนาคารทหารไทย
 6. สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 7. รักการเรียนรู้มีเป้าหมายในอาชีพสู่การเป็นผู้บริหารการตลาดและการขายในอนาคต
 8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี มีความมั่นใจในตัวเอง
 9. มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

วิธีการสมัครงานธนาคารทหารไทย

 • ผู้ที่ได้รับพิจารณาให้เข้าเป็น นายหน้าขายอิสระ (Direct Sales) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคาร จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาให้สามารถเป็นผู้แทนขายของธนาคารในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า แบบมืออาชีพ

สวัสดิการ/ผลตอบแทน


 • ตามผลงานยอดขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาได้ที่


 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 149/9-11 สาขาสุรวงศ์ ชั้น 3 บริหารงานขายตรง สินเชื่อที่อยู่อาศัย ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
 • ติดต่อ คุณพรรณี เพ็งพูล โทร 0-2238-6509 , 08-9491-4928 โทรสาร 0-2238-6518 Email : pannee.pan@tmbbank.com