วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ
สมัครงานธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 55 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

Bangkok Bank Product DevelopmentManager (Global Payment Services)กรุงเทพฯ - สำนักงานใหญ่สีลม

ปริญญาโท 

Job Description

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ  สมัครงานธนาคารกรุงเทพ 55
  • Developing new products, business opportunities and manage strategic plans 
  • Work with the steering team/group to effectively implement
  • Monitor projects in accordance with business objectives including identify feasibility studies for the project, gather and analyze information to support recommendations. 

Qualification

สมัครงานธนาคารกรุงเทพ  สมัครงานธนาคารกรุงเทพ  55
  • Masters Degree in Engineering, Finance, Computer Science, Information Technology or related fields.
  • Minimum three to five years working experience in Payment Services and at least two years at managerial level.
  • Strong analytical, interpersonal, communication, leadership and high-level presentation skills.
  • Ability to work independently and in a team environment, collaborate with peers on technical solutions.
  • Strong knowledge of international banking/payment/cash management products SWIFT and system.
Remark : Male must be exempt in military service

การบริการของธนาคารกรุงเทพ

  ที่เราประพฤติปฏิบัติงานบริการให้ลูกค้า สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ประชาชน หรือผู้บริการขององค์กรเรา ถามว่าทำไมหรือบริการเพื่ออะไร คำตอบคือ
2.1 ค่าตอบแทน ที่เป็นรายได้ เงินเดือน โบนัส หรือรางวัลอื่นๆ
2.2 เรียกลูกค้า ให้ซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่มสมัครงานธนาคารกรุงเทพ  และซื้อแล้วแนะนำต่อๆไป
2.3 เพิ่มรายได้ ให้กับองค์การ เพื่อให้องค์การเพิ่มโบนัส และอัตราเงินเดือนให้กับเราในอนาคต
2.4 เอาชนะคู่แข่ง โดยใช้คู่แข่งเป็นคู่คิดและคู่ค้าว่าจะชนะใจผู้ใช้บริการ โดยเราหรือทีมงานบริการของเราได้อย่างไร
2.5 ความมั่นคง สมัครงานธนาคารกรุงเทพ    มื่อเกิดการซื้อซ้ำ ซื้อแล้วแนะนำต่อ ความมั่นคงขององค์การย่อมเดขึ้นพร้อมกับบุคลากรด้านบริการ
2.6 ความอยู่รอด ของบุคากรขององค์การและความอยู่รอดปลอดภัยของธุรกิจ
2.7 สร้างภาพลักษณ์ เพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรต่างๆ ที่มององค์การในแง่บวกหรือสร้างสรรค์
2.8 ขยายธุรกิจ การบริการที่มีคุณค่าหรือคุณภาพ ย่อมนำไปสู่การเจริญเติบโตขององค์การ และนำไปสู่การขยายอาณาจักรของธุรกิจต่อไป
เราอยู่ในหน้าที่บริการ เมื่อรู้ว่าบริการเพื่ออะไร สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ก็จะได้ทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้เกิดความพอใจในสิ่งที่ผู้ใช้บริการคาดหวัง และสร้างพลังทีมงานบริการได้พร้อมเพรียง