วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ


สมัครงานธนาคารกรุงเทพ


ตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management)ขาย (Cash Management)


รายละเอียดการทำงาน

 • พัฒนามุ่งเน้นลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายและระบุโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพเป็นกลุ่มโฟกัสเริ่มต้น นี่คือรายการชื่อเป้าหมายอาจจะเรียกจากลูกค้าที่มีอยู่ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายในธนาคารและ / หรือจากด้านบน 2000 บริษัท จากการวิจัยที่มีอยู่ตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
 • พัฒนาวางแผนบัญชีรายละเอียดสำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่มีศักยภาพโอกาสสรุปทั้งหมดและวางแผนที่จะวิธีการสำหรับการจัดการตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
 • พัฒนายอดขายการวางแผนและการติดตามเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของแต่ละท่อขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตาม
 • ประจำประสานกับผู้จัดการความสัมพันธ์ตามลำดับผู้จัดการ / บัญชีในการโทรทั้งหมดรวมทั้งรายงานการปรับปรุงการเรียกสถานะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดการเงินสดตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
 • เตรียมแผนรายสัปดาห์และเรียกรายงานโทรลูกค้าทุกสายที่จะแจกจ่ายให้กับทีมผู้บริหารเงินสดและผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
 • การพัฒนาเครื่องมือการขายและการนำเสนอข้อเสนอรายละเอียดมาตรฐานให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
 • เตรียมสรุปข้อเสนอสำหรับการจัดการปิดแต่ละสำหรับการจัดส่งโซลูชั่น / ทีมดำเนินงานของลูกค้าที่ระบุบริการทั้งหมดเห็นด้วยกับลูกค้าเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจผิดขจัดความเป็นไปได้ในระหว่างการดำเนินการให้บริการ 
 • ประสานงานกับการส่งมอบโซลูชั่น / ทีมดำเนินงานของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นในสถานที่ก่อนที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในข้อตกลงคือคณะกรรมการมีมติ ฯลฯตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
 • ประจำตรวจสอบบัญชีของลูกค้าในการจัดการและเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณธุรกรรมและ / หรือการทำกำไรจะได้พบกับที่ตกลงกันไว้ในระหว่างการขายตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ 

·       ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในตลาดบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
·       อย่างน้อย 2 ปีจากประสบการณ์ในการทำงาน
·       ความรู้ความรู้พิเศษสินค้าความรู้ทั่วไปทางธุรกิจในความรู้การธนาคาร
·       ทักษะการนำเสนอเจรจาต่อรองและมีมนุษยสัมพันธ์ที่จะต้อง
·       บริการที่มุ่งเน้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
·       คำสั่งภาษาอังกฤษได้ดีตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ
·       การศึกษาคอมพิวเตอร์ใน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint

หมายเหตุ: ชายต้องได้รับการยกเว้นในการรับราชการทหารตำแหน่ง Sales Officer (Cash Management) ธนาคารกรุงเทพ


ที่มา http://th.dimension.jobsdb.com/

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)


สมัครงานธนาคารกรุงไทย

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)


รายละเอียดการทำงาน

·          ความรับผิดชอบสำหรับการจัดส่งของระบบและแก้ปัญหาทางเทคนิค
·          ให้การติดตั้งระบบธุรกิจและการฝึกอบรมผู้ใช้ไปยังลูกค้าองค์กร
·          ลูกค้ามีชีวิตอยู่เพื่อรายงานการจัดการ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)

คุณสมบัติ

·        ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
·        อย่างน้อย 2 ปีมีประสบการณ์การทำงานในธนาคาร / การเงินหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นข้อได้เปรียบ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)
·        ความสามารถในการจัดการกับปัญหาการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
·        คำสั่งที่ดีของการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
·        เต็มใจที่จะเดินทาง BKK และพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)

หมายเหตุชายต้องได้รับการยกเว้นในการรับราชการทหาร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานของลูกค้า (Cash Management)


ที่มา http://th.dimension.jobsdb.com

Client Service Officer (Cash Management/Trade Finance)


ตำแหน่งที่ธนาคารกรุงเทพรับสมัคร

Client Service Officer (Cash Management/Trade Finance)หน้าที่และความรับผิดชอบ
·       ติดต่อประสานงานในการจัดส่งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของงานบริการ Cash Management
·       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการของ Cash Management แก่เจ้าหน้าที่สาขาของธนาคาร
·       จัดทำรายงานเกี่ยวข้อมูลการให้บริการของ Cash Mangement Client Service Officer (Cash Management/Trade Finance)

คุณสมบัติ
·      การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ และ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
·      อายุ 21-27 ปี
·      มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาขาของธนาคาร (Teller)
·      สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
·      มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office Client Service Officer (Cash Management/Trade Finance)

หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  Client Service Officer (Cash Management/Trade Finance)

ตำแหน่งที่รับสมัคร Product Development
สมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development


รายละเอียดการทำงาน

·      ความรับผิดชอบในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development
·      การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขา
·      สำคัญของลูกค้าประเมินแนวโน้มตลาดและโอกาสทางการค้าส่วน
·      การตั้งค่าเป้าหมายประจำปีร่วมกันกับหน่วยงานธุรกิจภายในธนาคารและการค้าบริการทีมขายสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development

คุณสมบัติ

·      ปริญญาโทในด้านการเงินการธนาคารการตลาดเศรษฐศาสตร์, MIS, สถิติ, วิศวกรรมสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development
·      เทคโนโลยีสารสนเทศ, E-Commerce และประสบการณ์ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development
·      อย่างน้อย 3 ปีของการทำงานประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development
·      คำสั่งภาษาอังกฤษได้ดีสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development
·      การศึกษาคอมพิวเตอร์ใน Microsoft Accessสมัครงานธนาคารกรุงเทพตำแหน่ง  Product Development

หมายเหตุ: ชายต้องได้รับการยกเว้นในการรับราชการทหารที่มาhttp://th.dimension.jobsdb.com

ตำแหน่ง ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)สมัครงานธนาคารกรุงเทพ ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)

รายละเอียดการทำงานสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)
•สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
•ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบริการทางการเงินและผลิตภัณฑ์
•รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการระดมทุนในสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)

คุณสมบัติสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)
•ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในธุรกิจการเงินบัญชีเศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•อย่างน้อย 5 ปีมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์
•ความรู้ของ Microsoft Word, Excel และจุดไฟ
ประสบการณ์•ธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
•สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งและมีความกระตือรือร้น
•ดีระหว่างบุคคลและทักษะการสื่อสาร
• Fluent ทั้งในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ: ชายต้องได้รับการยกเว้นจากการรับราชการทหารสมัครงานธนาคารกรุงเทพ ผู้จัดการความสัมพันธ์ (การเงินการธนาคาร / SME)ที่มา  http://th.dimension.jobsdb.com/

ตำแหน่ง Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)ตำแหน่งที่รับสมัครงาน Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
แนะนำและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขยายฐานลูกค้าของธนาคาร
 คุณสมบัติ :ตำแหน่งที่รับสมัครงานธนาคาร Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)
· อายุไม่เกิน 32 ปี
· สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา
· มีทักษะในการสื่อสารดี มีความสามารถในการเจรจาโน้มน้าว
· หากมีประสบการณ์ในงานขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
· สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีตำแหน่งที่รับสมัครงานธนาคาร Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ :ตำแหน่งที่รับสมัครงานธนาคาร Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)
 • ลูกจ้างตามสัญญา มีเงินเดือนประจำ
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ทำฟัน และประกันสังคม
 • มีโอกาสพิจารณาคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ

สถานที่และเวลาในการปฏิบัติงาน :ตำแหน่งที่รับสมัครงานธนาคาร Tele-Marketing Officer (ลูกจ้างประจำ)
 • บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9 (อยู่ระหว่างสี่แยกผังเมืองกับสี่แยก อ.ส.ม.ท.)
 • ทำงานทุกวันจันทร์  ศุกร์ (หยุดเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพสมัครงานธนาคาร กรุงเทพตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ


หน้าที่และความรับผิดชอบ
·      วิเคราะห์สินเชื่อและจัดทำเอกสารสัญญาสินเชื่อและสัญญาจดจำนองให้ลูกค้ารายบุคคล
·      ควบคุมดูแลฐานข้อมูลลูกค้าสินเชื่อรายบุคคล
·      จัดเก็บเอกสารสัญญาต้นฉบับสมัครงานธนาคาร กรุงเทพตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติสมัครงานธนาคาร กรุงเทพตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ
·      การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์  
·      อายุ 21 - 28 ปี
·      สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
·      มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทักษะการคิดวิเคราะห์
·      สามารถทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สมัครงานธนาคาร กรุงเทพตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสมัครงานธนาคาร กรุงเทพตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ ธนาคารกรุงเทพที่มา  http://th.dimension.jobsdb.com/

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพสมัครงาน เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพสถานที่ปฏิบัติงาน

 ประจำสาขาธนาคาร พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี, อุบลราชธานี, สุรินทร์ สมัครงาน เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       ให้บริการจัดทำรายการทางการเงินให้กับลูกค้า เช่น รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน   เงินตราต่างประเทศการขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค สมัครงาน เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคาร
·       เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน   โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครงาน เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคาร

คุณสมบัติสมัครงาน เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคอีสาน ธนาคารกรุงเทพ สมัครงานธนาคาร
·      การศึกษาระดับปริญญาตรี
·      อายุ 21- 28 ปี
·      ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·      ทักษะในการสื่อความดี
·      สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง ธนาคารกรุงเทพตำแหน่งที่ธนาคารกรุงเทพรับสมัคร

เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง


สถานที่ปฏิบัติงาน

 ประจำสาขาธนาคาร พื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, อุทัยธานี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว สมัครงานธนาคาร เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง ธนาคารกรุงเทพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
·       ให้บริการจัดทำรายการทางการเงินให้กับลูกค้า เช่น รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน การซื้อขายแลกเปลี่ยน   เงินตราต่างประเทศการขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค สมัครงานธนาคาร เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง ธนาคารกรุงเทพ
·       เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน   โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครงานธนาคาร เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ

·      การศึกษาระดับปริญญาตรี
·      อายุ 21- 28 ปี
·      ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายและงานบริการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·      ทักษะในการสื่อความดี
·      สามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์สมัครงานธนาคาร เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา พื้นที่ภาคกลาง ธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ : หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ


ตำแหน่งที่รับ สมัครงานธนาคาร


เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพหน้าที่และความรับผิดชอบ
·      แนะนำบริการและขยายฐานลูกค้าสินเชื่อบ้านและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางธนาคาร
·      วิเคราะห์คำขอสินเชื่อเบื้องต้น (Preapproval)
·      ศึกษาตลาด คู่แข่งขัน เพื่อนำเสนอ Campaign และ Promotion ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับมอบหมายสมัครงานธนาคารเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ
·      สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าโครงการ/ สาขา พร้อมทั้งติดตาม ประสานงาน และเชิญลูกค้าให้ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร  
·      สามารถทำงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ได้ สมัครงานธนาคารเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ

 คุณสมบัติ
·       การศึกษาระดับปริญญาตรี
·       อายุ 21- 28 ปี
·       หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·       ทักษะในการสื่อความดีสมัครงานธนาคารเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ
·       บุคลิกภาพดี รักงานขาย และงานบริการ
·       สามารถทำงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ได้

หมายเหตุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วสมัครงานธนาคารเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงเทพ

สมัครงานเจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

ตำแหน่งที่รับสมัคร


เจ้าหน้าที่อำนวยบริการประจำสาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

·       ให้บริการจัดทำรายการทางการเงินให้กับลูกค้า เช่น รับฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน  การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ   การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค สมัครงานธนาคารกรุงเทพ
·       เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในการวางแผนทางการเงิน   โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลประโยชน์ผ่านการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เช่น เงินฝากประจำ ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครงานธนาคารกรุงเทพ

 คุณสมบัติ

·         การศึกษาระดับปริญญาตรี
·         อายุ 21- 28 ปี หางานธนาคารกรุงเทพ
·         ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·         ทักษะในการสื่อความดี
·         รักงานขาย และงานบริการหางานธนาคารกรุงเทพ
·         สามารถทำงานในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ได้ หางานธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว